Samenwerking ANWB Automaatje met Sociaal Wijkrestaurant in Liendert


April 2023 – Stichting Het Huis van Bartels, die veel activiteiten en initiatieven in de wijk Liendert-Rustenburg onderneemt om de verbinding te versterken, organiseert wekelijks een multiculturele maaltijd in hun Sociaal Wijkrestaurant. Van de gemiddeld 65 gasten die van de maaltijd gebruik maken bestaat een groot gedeelte uit alleenstaande senioren waarvan sommigen afhankelijk zijn van vervoer.

Daarnaast is vervoer ook noodzakelijk om de zware boodschappen voor de maaltijden te kunnen halen. Sinds oktober 2022 maken zowel een aantal gasten als ook de organisatie zelf gebruik van de diensten van ANWB Automaatje Amersfoort. Deze vorm van samenwerking levert een win-win situatie op en wordt door de gasten en de medewerkers van het Sociaal Wijkrestaurant zeer gewaardeerd. 

Het Huis van Bartels is een multiculturele ontmoetingsplaats voor iedereen in de wijk Liendert en Rustenburg. Er is bij ons ruimte voor creativiteit, cultuur, educatie, eigen initiatief en saamhorigheid. Diversiteit en eigenheid zijn de norm en we hebben aandacht voor jong en oud.

http://www.hethuisvanbartels.nl/