VDH verkrijgt de status gratisVOG-organisatie

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft van de overheid de status gekregen om voor háár vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen.

Samen met andere organisaties – zoals De Hooglandse Maatjes of Samen maken wij Nieuwland – maakt de VDH gebruik van vrijwilligers. Als deze vrijwilligers werken met kwetsbare mensen dan is het voor een organisatie goed als deze vrijwilligers over eenverklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikken.

Omdat de VDH voldoet aan de intregriteitseisen van de overheid kreeg de VDH deze status. De VDH heeft namelijk een duidelijke gedragscode én een vertrouwenspersoon aangesteld.  Best wel iets om trots op te kunnen zijn!

Makkelijk voor de chauffeurs van ANWB AutoMaatje Amersfoort-Noord!