Vervoer voor elkaar

ANWB AutoMaatje is voor inwoners van Hoogland en Kattenbroek met een hulpvraag op het gebied van vervoer.  Het is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die minder mobiel zijn en het daardoor lastig vinden om ergens naartoe te gaan waarbij het  ANWB

AutoMaatje een aanvulling is op de bestaande vervoersvoorzieningen. Het principe is dat vrijwilligers met hun eigen auto mensen ophalen en zo nodig weer terug brengen tegen een onkostenvergoeding van € 0,30 per door de chauffeur gereden kilometer ongeacht het aantal personen dat meerijdt, zodat een partner of begeleider voor hetzelfde tarief mee kan gaan.

De chauffeur is er ook om mensen te begeleiden en eventueel mee te gaan wanneer daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een tuincentrum of winkel. De enige voorwaarden zijn dat de deelnemers een WA verzekering hebben en twee dagen voor de rit telefonisch doorgeven waar, wanneer en hoe laat ze ergens naartoe willen. Tevens willen de chauffeurs graag weten of de deelnemers opgehaald moeten worden.

Het doorgeven kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op het nummer 06 537 007 84. Er is geen lidmaatschap of inschrijfgeld aan verbonden, wel komt bij een nieuwe aanmelding de coördinator op huisbezoek om de inschrijving te regelen, verdere informatie te geven en vragen te beantwoorden.

De achterliggende gedachte is dat het ANWB AutoMaatje het mensen gemakkelijker wil maken om de deur uit te komen en in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten.