Vertrouwenspersoon

Omdat de VDH samen met de Hooglandse Maatjes werkt met vrijwilligers willen wij er zorg voor dragen dat vrijwilligers en deelnemers bij iemand terecht kunnen als zij zich onheus bejegend voelen.

Daarom heeft de VDH een gedragscode opgesteld én een vertrouwenspersoon aangesteld.

Deze persoon is te bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@dorpsbelangenhoogland.nl of via telefoonnummer: 06 55 75 62 10

Klik hier voor de gedragscode